Specjalność Projektowanie Systemów Zarządzania,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Projektowanie Systemów Zarządzania  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI
Specjalność przeznaczona jest dla menedżerów i specjalistów zajmujących się doskonaleniem funkcjonowania organizacji. Podczas studiów przekazuje się wiedzę dotyczącą zasad i sposobów projektowania systemów zarządzania. Zawraca się również uwagę na rozwiązywanie problemów praktycznych w zakresie projektowania struktury organizacyjnej, systemów informacyjno-decyzyjnych oraz technologii.

WYBRANE PRZEDMIOTY
Kierowanie zespołami
Metodyki projektowania systemów zarządzania
Projektowanie struktury organizacyjnej
Projektowanie systemów informacyjno-decyzyjnych
Projektowanie technologii
Organizacja projektowania systemów zarządzania
Zarządzanie wiedzą i dyfuzje innowacji
Zarządzanie zmianą

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI
„Prawa”, które należy brać pod uwagę projektując systemy zarządzania:

  • nic nie jest takie proste, jak się wydaje,
  • wszystko trwa dłużej niż myślisz,
  • jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że kilka rzeczy może pójść źle, to nawali ta, która spowoduje największe szkody,
  • sprawy pozostawione samym sobie mają tendencję do przemiany ze złych w jeszcze gorsze,
  • każde rozwiązanie rodzi nowe problemy,
  • prowizorka zawsze okazuje się najtrwalsza.

Absolwent specjalności projektowanie systemów zarządzania zna organizację i metodyki projektowania systemów zarządzania. Potrafi opracować projekty: systemu zarządzania, struktury organizacyjnej, systemu informacyjno-decyzyjnego oraz wdrażania technologii.

Absolwent może poszukiwać pracy na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania i organizacji, specjalista ds. administracji i rozwoju.