Specjalność Przedsiębiorczość
i nowe technologie,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Specjalność Przedsiębiorczość i nowe technologie  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność umożliwia rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy zarówno z ekonomii, jak i zarządzania. Przedsiębiorczość i nowe technologie szczególnie obejmuje zakres najnowszych trendów rozwoju przedsiębiorczości, w tym funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej, strategicznej analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, projektowania i rozwoju innowacyjnych modeli biznesu, np. w mediach społecznościowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Cyfryzacja modeli biznesu
Finanse przedsiębiorstw
Marketing cyfrowy
Digitalizacja w biznesie i media społecznościowe
Doskonalenie kompetencji przedsiębiorczych
Narzędzia Business Intelligence

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Program specjalności umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie internetowych narzędzi analityki biznesowej oraz wykorzystania innowacyjnych metod i instrumentów do wspierania gospodarki cyfrowej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z udziałem pracodawców i praktyków gospodarczych.

Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do objęcia stanowisk pracy:

• w krajowych i międzynarodowych firmach,
• w sektorze bankowym i instytucjach finansowych,
• w instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje (m.in. w agencjach i ośrodkach promocji przedsiębiorczości, centrach transferu technologii),
• w jednostkach odpowiedzialnych za politykę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
• we własnej firmie jako przedsiębiorca.