Specjalność Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Animacja Czasu Wolnego  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Na tej specjalności Student zyskuje wiedzę i kompetencje w zakresie prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej w branży sportowo-rekreacyjnej, poznaje narzędzia i technologie wykorzystywane w organizacji szkoleń i treningów rekreacyjnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Organizacja szkoleń w sporcie i branży Fitness,
Teoria i praktyka treningu rekreacyjnego,
Technologie w branży rekreacyjno-sportowej,
Podstawy odnowy biologicznej z elementami SPA & Wellness,
Innowacyjne usługi rekreacyjno-sportowe,
Trening mentalny z elementami coachingu w rekreacji i sporcie.

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Nowa specjalność dostępna dla studentów rekrutujących się w roku akademickim 2022/23. Ukierunkowana na wykształceniu umiejętności prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej w branży rekreacyjno-sportowej.

Współpraca z firmami organizującymi wydarzenia w branży rekreacyjno-sportowej, Fitness, SPA & Wellness.

Absolwent jest przygotowany teoretycznie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży rekreacyjno-sportowej, nabywa kluczowe umiejętności związane z organizacją kursów/szkoleń dla specjalistów z branży rekreacyjno-sportowej.