Specjalność Rachunkowość i Rewizja Finansowa, stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Rachunkowość i Rewizja Finansowa
Forma stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Studenci tej specjalności zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej, analizy i rewizji finansowej. W programie specjalności ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą. Na zajęciach dydaktycznych, studenci zapoznają się także z programami komputerowymi wykorzystywanymi w pracy księgowych i biegłych rewidentów.

 • Rachunkowość finansowa
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
 • Rewizja finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Prawo podatkowe i rachunkowość podatkowa
 • Controlling i komputerowe systemy księgowe w przedsiębiorstwie
 • działy finansowo-księgowe różnych podmiotów gospodarczych
 • biura rachunkowe
 • biura doradztwa podatkowego
 • organy skarbowe
 • firmy audytorskie
 • międzynarodowe korporacje finansowe

Program studiów specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa został akredytowany przez międzynarodowe organizacje: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), dając studentom możliwość rozpoczęcia kwalifikacji ACCA i CIMA jeszcze w trakcie studiów i uzyskania zwolnień z większości egzaminów. Certyfikaty ACCA i CIMA są rozpoznawane i uznawane w wielu krajach na świecie i cieszą się uznaniem u potencjalnych pracodawców, otwierając drogę do kariery na stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i zarządzaniem.