Specjalność Rachunkowość Menedżerska, stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Rachunkowość Menedżerska
Forma stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

Specjalność ta jest odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu. Pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat nowych koncepcji oraz kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania kosztami, projektami i dokonaniami w przedsiębiorstwach i instytucjach. Jednocześnie specjalność stwarza studentom możliwość zdobycia certyfikatu CIMA na poziome CBA (Certificate in Business Accounting) i DMA (Diploma in Management Accounting).

  • Rachunkowość menedżerska
  • Outsourcing w sektorze usług finansowych i modele biznesu
  • Rachunkowość instrumentów finansowych (Rm)
  • Raportowanie zarządcze i niefinansowe
  • Budżetowanie kapitałowe i operacyjne
  • Analiza i planowanie finansowe
  • specjaliści w zakresie zarządzania kosztami
  • specjaliści w zakresie zarządzania projektami
  • specjaliści z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu