Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Specjalność Rachunkowość,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rachunkowość  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Wybierając specjalność Rachunkowość zdobędziesz zaawansowaną wiedzę o księgowych, podatkowych i finansowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji non profit oraz jednostek samorządowych. Rachunkowość, z jaką się zapoznasz, będzie prezentowana w kontekście krajowych regulacji prawnych oraz współczesnych standardów międzynarodowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Informatyka w rachunkowości

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość instrumentów finansowych

Rewizja i audyt wewnętrzny

Zaawansowana analiza sprawozdania finansowego

Zaawansowana rachunkowość zarządcza

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Wg portalu kariera w finansach średnie wynagrodzenie w 2022 młodszego księgowego to 5 500 zł (minimalnie 5 000), starszego księgowego 12 000 zł (minimalne to 8 000 zł). Główny księgowy może liczyć minimalnie na 15 000 a średnio 18 000 zł.

Absolwent specjalności Rachunkowość posiada zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania organizacjami. Dzięki odpowiednio dobranej strukturze wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych z zakresu rozliczania działalności przedsiębiorstwa posiada praktyczne umiejętności, zarządzania finansami, prowadzenia rachunkowości w organizacji czy też sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych. Studia na kierunku Rachunkowość przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach: samodzielnego księgowego, główny księgowego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego, analityka finansowego, specjalisty ds. kosztów, rachunkowości zarządczej jak również do podjęcia własnej działalności gospodarczej. W trakcie studiów absolwent zapoznaje się z językiem specjalistycznym z zakresu finansów, rachunkowości i podatków, również w języku angielskim.