Specjalność Reklama i Public Relations,
stacjonarne I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Reklama i Public Relations  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność stwarza Studentom możliwość głębokiego poznania ekonomicznych, prawnych, społecznych i kulturowych zagadnień zarządzania reklamą i kształtowania kampanii PR. Zakłada zdobycie profesjonalnej wiedzy z obszaru podstawowych instrumentów komunikacji marketingowej. Uzyskana wiedza pozwoli na twórcze kształtowanie form i narzędzi public relations, sposobów promowania oferty, wartości i wizerunku przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Podstawy nauki o mediach
Public relations
Reklama

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Dzięki współpracy z przedstawicielami agencji reklamowych część zajęć z przedmiotów, takich jak Reklama czy Komunikacja rynkowa, prowadzonych jest w formie warsztatowej przez praktyków.
W zajęciach z Public relations biorą udział również zarządzający agencjami PR.

Absolwenci specjalności są przygotowani do prowadzenia badań rynkowych i marketingowych na użytek reklamy i PR, analizy rynków w różnorodnych przekrojach: nadawcy, odbiorcy i mediów, formułowania celów i wyznaczania profilu adresatów kampanii, ustalania budżetu reklamy i PR, tworzenia oryginalnych, kreatywnych form reklamy i kampanii PR oraz oceny ich skuteczności.

Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • w przedsiębiorstwach różnych sektorów i branż,
  • w instytucjach sektora publicznego i organizacjach non-profit,
  • w komórkach ds. komunikacji marketingowej i PR,
  • w agencjach reklamy i public relations.