Specjalność Rynki Finansowe, niestacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Rynki Finansowe
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

Studiując rynki finansowe na UEK, możesz zdobyć niezbędne w przyszłej pracy zawodowej doświadczenie (praktyki w renomowanych instytucjach finansowych). Tu zdobędziesz też wszechstronną wiedzę z zakresu analizy rynków finansowych, tj. rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego oraz rynku instrumentów pochodnych. Studia przygotowują do pracy w charakterze analityków rynków finansowych (papierów wartościowych), konsultantów i doradców finansowych.

  • Analiza fundamentalna i techniczna
  • Ekonometria finansowa
  • Prawo rynków finansowych
  • Inwestycje alternatywne – zagadnienia ekonomiczne i prawne
  • Zarządzanie portfelem obligacji
  • banki
  • domy maklerskie
  • firmy konsultingowe
  • duże przedsiębiorstwa