Specjalność Systemy Informacyjne,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Systemy Informacyjne  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Przedmioty specjalnościowe przygotowują przyszłych absolwentów do pracy w charakterze projektantów i wdrożeniowców systemów informacyjnych oraz pracy w zespołach projektowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Komunikacja w zespole projektowym

Metody eksploracji danych

Systemy wspomagania decyzji

Systemy zintegrowane

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie jako:

Projektant systemów informacyjnych
Wdrożeniowiec systemów informacyjnych
Kierownik zespołu projektowego