Specjalność Systemy Informacyjne,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Systemy Informacyjne  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

Celem specjalności jest przygotowanie analityków i projektantów do aktywnego udziału w tworzeniu i eksploatacji nowych systemów informatycznych, poprzez dostarczenie nie tylko wiedzy w dziedzinie informatyki, ale również z zakresu zarządzania i ekonomii. Absolwent jest przygotowany do projektowania i utrzymywania systemów komputerowych, które gromadzą, przesyłają, przetwarzają i zabezpieczają informacje.

I stopień

 • Audyt i kontrola SI
 • Bezpieczeństwo SI
 • Systemy zintegrowane
 • Metody eksploracji danych
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Jakość oprogramowania
 • Ład informatyczny
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Ochrona danych
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • w firmach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne
 • w instytucjach zaplecza naukowo-badawczego i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • w firmach konsultingowych
 • w instytucjach doradczych zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce