Specjalność Turystyka Międzynarodowa,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Turystyka Międzynarodowa  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność skoncentrowana jest na zagadnieniach związanych z międzynarodowym rynkiem turystycznym oraz obsługą różnych segmentów turystów. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji sektora turystyki, a także umiejętności nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz realizacji rozmaitych przedsięwzięć turystycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Pilotaż i przewodnictwo w turystyce międzynarodowej
Technologie obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego
Interpretacja dzieł sztuki
Międzynarodowy ruch turystyczny w Krakowie
Podstawy turystyki biznesowej
Podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających doświadczenie z obsługą grup turystycznych, m.in. w charakterze pilota i przewodnika turystycznego. Zapraszani są ponadto specjaliści zatrudnieni w sektorze turystycznym (biurach podróży, branży eventowej). Część zajęć z interpretacji dzieł sztuki odbywa się w terenie, co stanowi cenne uzupełnienie tradycyjnych form nauczania.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego. Może prowadzić własną działalność turystyczną, a także jest przygotowany do pracy:
• w biurach podróży,
• w hotelach (w tym w międzynarodowych sieciach hotelowych) i innych obiektach noclegowych,
• w międzynarodowych, regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych,
• w Polskich Ośrodkach Informacji Turystycznej na świecie oraz w punktach informacji turystycznej,
• w instytucjach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.