Specjalność Zarządzanie Firmą,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie Firmą  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Szeroki zakres problematyki dotyczącej tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa, począwszy od założeń organizowania jego działalności, poprzez problemy dotyczące bieżącego funkcjonowania, doskonalenia działalności, podejmowania kooperacji, aż do rozwoju działalności przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym.

WYBRANE PRZEDMOTY

Diagnostyka układów ergonomicznych

Inwentyka

Negocjacje

Planowanie i kontrola w zarzadzaniu operacyjnym

Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJELNOŚCI

Specjalność wyróżniają unikatowe przedmioty, takie jak:

Diagnostyka układów ergonomicznych, dostarczająca podstaw do działalności z zakresu BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

Inwentyka, polegająca na poznawaniu i nauce zastosowania metod i technik poszukiwania twórczych rozwiązań problemów, zidentyfikowanych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, pobudzania twórczego myślenia.

Absolwent specjalności wykazuje się postawą przedsiębiorczą. Zna podstawowe uwarunkowania prawne związane z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Potrafi zarządzać działalnością małego przedsiębiorstwa znając zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami jego działalności (księgowość i finanse, marketing, zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż, dystrybucja) oraz zależności między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Zna również zasady dokumentowania działalności. Potrafi zorganizować pracę współpracowników, podwładnych oraz nawiązać i koordynować współpracę z kooperantem. Potrafi również identyfikować szanse oraz zagrożenia w jego otoczeniu. Podejmując inicjatywę w zakresie uruchamiania działalności i wprowadzania zmian absolwent wykazuje się znajomością istoty i zasad stosowania technik twórczego myślenia. Jest również świadomy wartości, zasad etycznych, norm i etykiety w zarządzaniu. Wiedza i umiejętności uzyskiwane na prezentowanej specjalności są uniwersalne. Absolwenci studiów I stopnia, specjalności Zarządzanie Firmą mogą być tym samym przydatni w pracy związanej z przygotowaniem, realizacją i kontrolowaniem działań w zaopatrzeniu, produkcji, sprzedaży, obsłudze klienta, w marketingu, logistyce, a także w administracji.