Specjalność Zarządzanie i Doradztwo Personalne, stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie i Doradztwo Personalne
Forma stacjonarne
StopnieI stopień
Językpolski

  Specjalność adresowana jest do osób, które planują związać swoją karierę zawodową z rynkiem usług w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. W zmieniającej się gospodarce, której charakterystycznymi cechami są globalizacja, informatyzacja oraz wiedza, kapitał ludzki stanowi ważne źródło konkurencyjności, a umiejętności w dziedzinie zarządzania tym kapitałem stają się konieczne we wszystkich organizacjach, decydując także o sukcesie indywidualnych osób na rynku pracy.

  • Prawo pracy
  • Doradztwo personalne
  • Systemy kadrowo płacowe
  • Rozwój zasobów ludzkich
  • Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
  • działy HR średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, banków
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej
  • firmy doradcze, outsourcingowe i offshoringowe