Specjalność Zarządzanie Rozwojem Biznesu,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie Rozwojem Biznesu  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność przeznaczona dla przyszłych menedżerów w organizacjach gospodarczych. Wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają na pełnienie różnych ról we wspomnianych organizacjach.

 • Celem nauczania jest dostarczenie kanonu wiedzy niezbędnej przyszłemu menedżerowi w prowadzeniu współczesnego biznesu.
 • Interdyscyplinarność kształcenia umożliwiająca studentom rozwój własnych zainteresowań.
 • Zajęcia dydaktyczne w ramach specjalności, w dużym stopniu opierają się na aktywnym angażowaniu studentów w realizację efektów kształcenia – zajęcia w formie projektów, analiz przypadków.
 • Ukierunkowanie na praktyczny wymiar zarządzania.

WYBRANE PRZEDMIOTY

E-biznes
Techniki twórczego myślenia
Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Rozwój przedsiębiorstw przebiega nie tylko na płaszczyźnie przemian obiektywnie wymiernych i dostrzegalnych gołym okiem, takich jak przemiany asortymentu, struktury organizacyjnej, procesów pracy, wskaźników itp. lecz również na płaszczyźnie przemian, których nie można dokładnie zmierzyć ani zobaczyć, a więc w zachowaniu i postawach pracowników, w układzie stosunków międzyludzkich i w spełnianiu wypowiedzianych i niewypowiedzianych oczekiwań.

 • W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz. Dostajesz to, co wynegocjujesz.
 • Biznes robią ci, którzy znają i rozumieją ludzi.
 • Biurokracja nienawidzi zmian, boi się szybkiego działania i nie znosi prostoty.
 • Rozwój nie oznacza pozbycia się wszystkich trosk z przeszłości ale umiejętność radzenia sobie z większymi i bardziej skomplikowanymi problemami.

Absolwent specjalności:

 • posiada gruntowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną potrzebną współczesnym menedżerom w zarządzaniu przedsiębiorstwami o różnym charakterze i wielkości,
 • posiada wiedzę w zakresie zarządzania rozwojem istniejącego biznesu,
 • rozumie złożoność procesów zarządzania firmą w globalizującej się gospodarce,
 • jest specjalistą w zakresie doradztwa ekonomicznego, konsultingu organizacyjnego oraz analiz strategicznych,
 • posiada kompetencje społeczne dotyczące etycznego wymiaru zadań zawodowych, zasadności współpracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne i zespołowe działania.

Po ukończeniu specjalności istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia w:

 • różnego typu przedsiębiorstwach o zróżnicowanych formach własności, różnych sektorach, dużych międzynarodowych korporacjach oraz firmach sektora MSP,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, instytucjach finansowych,
 • firmach konsultingowych.