Specjalność Zarządzanie Small Businessem,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie Small Businessem  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Kształcenie koncentruje się na dostarczeniu słuchaczom pogłębionej wiedzy obejmującej zagadnienia dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) wraz ze zdobyciem praktycznych umiejętności zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi.

Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznych kompetencji odnoszących się do takich zróżnicowanych uwarunkowań zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami z uwzględnieniem umiejętności oceny efektywności i finansowanie inwestycji, sporządzania biznes planów, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych. Kształtują umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i instrumentów zarządzania, jak również zdobycie wiedzy specjalistycznej odnoszącej się do specyfiki funkcjonowania small businessu.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Biznes plan

Efektywność i finansowanie inwestycji

Fundusze zewnętrzne dla MMŚP

Funkcjonowanie firm rodzinnych

Narzędzia informatyczne w biznesie

Negocjacje i mediacje biznesowe

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) stanowią ponad 99% ogółu przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Blisko 70% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw pracuje w MMŚP, które wytwarzają prawie 70% polskiego PKB.

Absolwenci dzięki zdobyciu szerokiej i specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, predysponujących ich do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, posiadają również wysokie kwalifikacje do pracy na różnych szczeblach zarządzania, wymagającej wysokich kompetencji zawodowych. Uwzględniając fakt, iż w nowoczesnej gospodarce, aby odnieść sukces, trzeba być specjalistą, ale równocześnie cechować się elastycznością, studia te stanowią odpowiedź na tego rodzaju wyzwania współczesnego rynku pracy.

Program studiów predysponuje absolwentów do pełnienia funkcji menedżerów oraz przedsiębiorców życia gospodarczego, przede wszystkim w sektorze MMŚP, ale również w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.