Specjalność Zarządzanie Small Businessem,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie Small Businessem  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Program specjalności pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu uruchamiania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa z perspektywy ekonomicznej i prawnej. Przedmioty specjalnościowe dedykowane specyfice mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) kształtują umiejętności w zakresie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa (finanse, rachunkowość i podatki, zarządzanie kosztami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zasobami pracy), jak również wykorzystania w tym celu narzędzi informatycznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Finanse w małej firmie
Narzędzia informatyczne w małej firmie
Prawne aspekty działalności MMŚP
Rachunkowość i podatki w małej firmie
Start-up w gospodarce rynkowej
Zarządzanie kosztami

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) stanowią ponad 99% ogółu przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Blisko 70% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw pracuje w MMŚP, które wytwarzają prawie 70% polskiego PKB.

Absolwenci specjalności dzięki nowoczesnemu programowi specjalności, który jest dostosowany do bieżących realiów gospodarczych oraz dzięki gruntownej wiedzy z zakresu różnych aspektów działalności przedsiębiorstw, będą posiadali odpowiednie kompetencje umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prowadzenia przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki. Absolwenci specjalności będą również kompetentnymi pracownikami na stanowiskach menedżerskich w szeroko rozumianym sektorze przedsiębiorstw.