Specjalność Zarządzanie Sprzedażą,
niestacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie Sprzedażą  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Specjalność kształci ekspertów w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży uwzględniając współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kształci również specjalistów w zakresie: tworzenia od podstaw i reorganizacji działów handlowych, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych uwzględniając koncepcje marketingu relacyjnego, zintegrowanego łańcucha wartości oraz najnowszych metod pomiaru efektywności procesów sprzedaży i dystrybucji.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Konsument na rynku europejskim
Techniki pomiaru zmiennych marketingowych
System zaopatrzenia przedsiębiorstwa
Strategie obsługi klientów
Wstęp do teorii wymiany i handlu
Merchandising i techniki sprzedaży
Lokalizacja obiektów handlowych
Rachunkowość finansowa organizacji handlowych
Analiza kapitału obrotowego
Prawna ochrona rynku
E-handel

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Specjalność została utworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania sprzedażą ze strony firm, odpowiada na zmianę preferencji profilu wykształcenia na rynku pracy. Pracownicy naukowi prowadzący zajęcia mają stały kontakt z praktyką, mają dostęp do nowoczesnych programów zarządzania sprzedażą, wiedzą, czego oczekuje potencjalny pracodawca.

Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności profesjonalnego handlowca posiadającego sprawność organizowania i zarządzania w różnych jej wariantach oraz kierowania zespołem sprzedażowym. Absolwenci to specjaliści w zakresie sprzedaży dla różnych branż, zarówno w sektorze wytwórczym, jak i handlowo-usługowym, tworzenia i zarządzania w sposób efektywny działami sprzedaży i działami handlowymi, wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych uwzgledniających koncepcje marketingu relacyjnego oraz zintegrowanego łańcucha wartości oraz wykorzystania najnowszych metod pomiaru efektywności procesów sprzedaży i dystrybucji.