Specjalność Zarządzanie Sprzedażą,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie Sprzedażą  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Program specjalności gwarantuje zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu marketingu, logistyki, badań marketingowych, negocjacji, prawa oraz zastosowania informatyki w handlu.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Metody badań marketingowych
Polityka zakupów w firmie
Organizacja i technika sprzedaży
Logistyczna obsługa handlu
Zarządzanie kapitałami w przedsiębiorstwie
Negocjacje handlowe
Prawne aspekty procesu sprzedaży
Technologie informatyczne w procesie sprzedaży

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Specjalność została utworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania sprzedażą ze strony firm, odpowiada na zmianę preferencji profilu wykształcenia na rynku pracy. Pracownicy naukowi prowadzący zajęcia mają stały kontakt z praktyką, mają dostęp do nowoczesnych programów zarządzania sprzedażą, wiedzą, czego oczekuje potencjalny pracodawca.

Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności profesjonalnego handlowca posiadającego sprawność organizowania i zarządzania w różnych jej wariantach oraz kierowania zespołem sprzedażowym. Absolwenci to specjaliści w zakresie sprzedaży dla różnych branż, zarówno w sektorze wytwórczym, jak i handlowo-usługowym, tworzenia i zarządzania w sposób efektywny działami sprzedaży i działami handlowymi, wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych uwzgledniających koncepcje marketingu relacyjnego oraz zintegrowanego łańcucha wartości oraz wykorzystania najnowszych metod pomiaru efektywności procesów sprzedaży i dystrybucji.