Specjalność Zarządzanie Start-upem,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie Start-upem  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Program specjalności został opracowany tak, by przygotować studentów do uruchomienia innowacyjnych działalności gospodarczych i start-upów. Nacisk położony jest na przekazanie wiedzy dot. funkcjonowania start-upów oraz zarysowujących się trendów w kontekście automatyzacji i usprawnień w procesach produkcyjnych – co wpisuje się w idee Przemysłu 4.0.

WYBRANE KIERUNKI

Innowacyjne modele biznesowe
Innowacje w rozwoju MŚP
Startupy technologiczne
Przemysł nowych możliwości

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Zajęcia prowadzone są w partnerstwie z Hub: raumem, krakowskim oddziałem akceleratora biznesowego T-Mobile oraz Firmami: Astor oraz APA Group, z których specjaliści wspierają w prowadzeniu zajęć na przedmiotach specjalnościowych.

Przedmioty specjalnościowe w dużej mierze są prowadzone projektowo, a studenci współpracują z ekspertami z firm.

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego i wyższego szczebla zarządzania: w przedsiębiorstwach (w szczególności, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym w innowacyjnych branżach), w instytucjach otoczenia biznesu oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent będzie przygotowany do wspierania procesu komercjalizacji badań naukowych i tworzenia spółek celowych na uczelniach, aktywizowania środowiska naukowego do zakładania spółek typu spin-off/out.
Absolwent nabędzie umiejętności pracy w międzynarodowym (wielokulturowym) zespole projektowym.