Specjalność Zarządzanie Zasobami Miasta,
stacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zarządzanie zasobami miasta  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zrównoważonego zarządzania miejskimi zasobami, identyfikowania kluczowych zasobów rozwojowych, ale także problemów i barier, które uniemożliwiają pełne ich wykorzystanie.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Zasoby rozwojowe miasta
Analiza przewag konkurencyjnych miast
Regulacje i rozwiązywanie konfliktów
Problemy społeczne w mieście
Innowacje i rozwój
Modele publicznego zarządzania miastem
Rewitalizacja miasta

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

• Uczymy, jak wdrażać strategie zrównoważonego rozwoju miasta w pełni wykorzystując jego zasoby.

• Ponieważ miastem zarządzają specjaliści z różnych dziedzin – uczymy jak skutecznie i efektywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach eksperckich.

Gdzie można znaleźć pracę:

  • administracja rządowa i samorządowa,
  • agencje rozwoju regionalnego,
  • miejskie jednostki organizacyjne,
  • instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe.