Specjalność Zarządzanie Zasobami Niematerialnymi,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Specjalność Zarządzanie Zasobami Niematerialnymi  
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie nowoczesnych modeli organizacji i koncepcji ukierunkowanych na zarządzanie zasobami niematerialnymi. Specjalność ta przygotowuje ekspertów służb pracujących głównie dla różnych organizacji gospodarczych i instytucji administracyjnych oraz firm konsultingowych.

Program specjalności gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, zarządzania kapitałem intelektualnym, kształtowania i rozwoju kapitału relacyjnego, strukturalnego i organizacyjnego, a także zarządzania profesjonalistami.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kształtowanie kapitału relacji
Rozwój kapitału organizacyjnego
Budowanie marki i wizerunku organizacji

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE SPECJALNOŚCI

We współczesnym świecie wiedza to spirytus movens wszystkich przeobrażeń i fundament dobrobytu, a więc dominujący zasób niematerialny. W konsekwencji wyłonił się między innymi homo intellectualis – obraz człowieka i pracownika uczącego się przez całe życie. Powiększyła się liczba zatrudnionych, których największym atutem jest specjalistyczna, osobista i zaawansowana wiedza. Określani są oni jako pracownicy wiedzy, kognitariat albo złote kołnierzyki. To profesjonaliści nowej ery, traktowani jako prekursorzy wyłaniającego się globalnego społeczeństwa nomadów wiedzy – knowmad society. Zarządzaniu tego typu pracownikami, jako fundamentom kapitału ludzkiego współczesnych organizacji, są między innymi poświęcone zajęcia na specjalności. Wszak klasycy zarządzania wiedzą, celnie zauważyli u progu XXI wieku, że bycie pracownikiem wiedzy jest funkcją człowieczeństwa i przynależy każdemu zatrudnionemu. W domyśle zatem, w przyszłości, każdy pracownik powinien zostać złotym kołnierzykiem. W wyniku pandemii Covid-19 przyszłość ta nadeszła błyskawicznie i niespodziewanie.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach nienastawionych na zysk, a ponadto w firmach konsultingowych, na stanowiskach związanych z: zarządzaniem projektami dotyczącymi kształtowanie marki i budowania wizerunku organizacji, generowania kapitału relacji, rozwoju kapitału organizacyjnego, oceny i raportowania kapitału intelektualnego, sterowania rozwojem kapitału ludzkiego, przewodzenia pracownikom wiedzy. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia mogą zajmować stanowiska menedżerów ds. zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym, talentów, kluczowych klientów, organizacji partnerskich. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wykonywanie wolnego zawodu doradcy organizacyjnego w krajowych oraz zagranicznych firmach konsultingowych.