Specjalność Zintegrowane Zarządzanie Korporacyjne,
stacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zintegrowane Zarządzanie Korporacyjne  
Forma  stacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA SPECJALNOŚCI

Program specjalności zapewnia zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie zarządzania. Oprócz tradycyjnych form nauczania stosowane są także formy aktywne, jak: projekty własne, prezentacje, konwersatoria, analiza przypadków.
Specjalistyczny program studiów obejmuje szerokie spektrum wiedzy z zakresu strategicznego i operacyjnego wymiaru zarządzania. Holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami. Umiejętności w zakresie analizy determinant międzynarodowego i globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, opracowania i wdrażania strategii jednostek biznesu, a także kształtowania wizji strategicznego rozwoju zapewniają kompleksowe przygotowanie do działalności menedżerskiej i roli doradców w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY
Analiza systemowa zarządzania
Globalne zarządzanie korporacyjne
Nadzór korporacyjny
Strategiczne kompetencje przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami międzynarodowymi
Zarządzanie zintegrowane

CIEKAWOSTKI DOYCZĄCE SPECJALNOŚCI

Program specjalności koresponduje ze stwierdzeniem H. Mintzberga, który stwierdził, że „Nie można w rzetelny sposób ustalić, co należy robić w systemie tak skomplikowanym, jak współczesna organizacja, bez dobrego zrozumienia w jaki sposób ta organizacja naprawdę funkcjonuje.”
Wskazuje, że nie wystarczy by firma stawała się mniejsza, lepsza i szybsza, ale musi również posiadać umiejętność całkowitej zmiany swojej koncepcji funkcjonowania.

Celem zarządzania jest identyfikacja czterech elementów strategii jakimi są:

  • szanse rynkowe,
  • kompetencje firmy,
  • osobiste wartości i aspiracje,
  • zobowiązania wobec społeczeństwa w strukturze celów korporacji.

Absolwent specjalności zintegrowane zarządzanie korporacyjne posiada wiedzę w zakresie: globalnego zarządzania i nadzoru korporacyjnego, strategicznych kompetencji przedsiębiorstw oraz zarządzania projektami międzynarodowymi. Potrafi tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości.

Absolwent może poszukiwać pracy na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania i organizacji, specjalista ds. administracji i rozwoju.