Pomoc materialna

Cracow University of Economics

Pomoc materialna z budżetu państwa

Stypendium socjalne

dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Stypendium

dla osób niepełnosprawnych

Stypendium rektora
Stypendium ministra

za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe

Zapomoga

dla studenta w trudnej sytuacji życiowej

Kontakt – POMOC MATERIALNA

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów