Rekrutacja od A do Z

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rekrutacja dla cudzoziemców

Recruitment of foreigners

Cudzoziemcy zainteresowani rekrutacją na studia drugiego stopnia w semestrze letnim, proszeni są o bezpośredni kontakt z Działem Nauczania w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących zasad rekrutacji oraz wymaganych dokumentów.

Dział Nauczania

tel. 12 293 54 25, 12 293 56 28
studiainfo@uek.krakow.pl

Foreigners interested in applying for second-cycle programme in the summer semester – major programme: Business Logistics, are asked to contact the Teaching Department directly in order to obtain detailed information on the recruitment rules and required documents.

Teaching Department

phone: +48 (12) 293 56 28, 293 54 25

e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl.

Informator dla kandydatów

Zasady rekrutacji oraz wymogi formalne dla kandydatów zostały opisane w Przewodniku po rekrutacji.

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest otwarty i przyjazny w stosunku do osób z niepełnosprawnością, więc wybierając kierunek na tej uczelni możesz mieć pewność, że będziesz pełnoprawnym  uczniem szkoły wyższej i członkiem społeczności akademickiej. Uczelnia oferuje szereg form pomocy i wsparcia.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. 

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.