Rekrutacja od A do Z

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rekrutacja dla cudzoziemców

Recruitment of foreigners

Informator dla kandydatów

Zasady rekrutacji oraz wymogi formalne dla kandydatów zostały opisane w Przewodniku po rekrutacji.

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest otwarty i przyjazny w stosunku do osób z niepełnosprawnością, więc wybierając kierunek na tej uczelni możesz mieć pewność, że będziesz pełnoprawnym  uczniem szkoły wyższej i członkiem społeczności akademickiej. Uczelnia oferuje szereg form pomocy i wsparcia.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. 

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.