Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami w sporcie, według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019 r., poz.658 z późn. zm.).

Informacje oraz składanie wniosków: Dział Nauczania, tel. 12 293 5022