Sort by:
Specjalność Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Żywności  
Forma
niestacjonarne
Stopnie
II stopień
Język
polski
Specjalność Zarządzanie Projektami w Produkcji  
Forma
 stacjonarne
Stopnie
II stopień
Język
polski
Forma
niestacjonarne
Stopnie
II stopień
Język
polski