Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

BIURO STYPENDIÓW I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

31-51- Kraków ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, II piętro, pok. 214-218

Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem:

  • osobiście w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11 – 14,
  • za pośrednictwem poczty,
  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną.

 

Kierunek studiów Pracownik Pokój Telefon / e-mail
Administracja Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Analityka gospodarcza Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Applied informatics Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Audyt finansowy Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Bankowość i zarządzanie ryzykiem Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
Ekonomia Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
Europeistyka Anna Krzemińska 216 12 293-54-40
krzemina@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość– studia I-go stopnia Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość– studia II-go stopnia Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Global Business Services Anna Krzemińska 216 12 293-54-40
krzemina@uek.krakow.pl
Gospodarka i administracja publiczna Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Informatyka stosowana– studia I stopnia Anna Krzemińska 216 12 293-54-40
krzemina@uek.krakow.pl
Informatyka stosowana– studia II stopnia Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35
rzycznim@uek.krakow.pl
Innowacje w biznesie Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Innowacyjność produktu Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Inżynieria jakości produktu (dawne Towaroznawstwo) Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Inżynieria organizacji i zarządzania Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
Logistyka międzynarodowa Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
Logistyka Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Marketing i komunikacja rynkowa Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35
rzycznim@uek.krakow.pl
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Anna Krzemińska 216 12 293-54-40
krzemina@uek.krakow.pl
Modern business management Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Organizacja i zarządzanie –studia menedżerskie Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Prawo Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce Anna Krzemińska 216 12 293-54-40
krzemina@uek.krakow.pl
Rachunkowość i controlling– studia I-go stopnia Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Rachunkowość i controlling– studia II-go stopnia Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35
rzycznim@uek.krakow.pl
Modern business management Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Rachunkowość i controlling– studia II-go stopnia Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35
rzycznim@uek.krakow.pl
Rynki finansowe Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Stosunki międzynarodowe Anna Krzemińska 216 12-293-54-40
krzemina@uek.krakow.pl
Studia miejskie Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Turystyka i rekreacja Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Zarządzanie– studia I stopnia Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Zarządzanie– studia II stopnia Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35
rzycznim@uek.krakow.pl
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Zarządzanie i inżynieria produkcji Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Zarządzanie międzynarodowe Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Zarządzanie projektami Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35
rzycznim@uek.krakow.pl
Zarządzanie zasobami ludzkimi Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35
rzycznim@uek.krakow.pl
Cudzoziemcy – stypendyści NAWA Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Ubezpieczenie zdrowotne studentóworaz doktorantów przyjętych do 2018/19 Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl