Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rozwijaj się

Rozwijaj się

Ponad 50 ORGANIZACJI I KÓŁ STUDENCKICH

Studiowanie na UEK to nie tylko zdobywanie wiedzy. To także lata budowania cennych relacji, poszerzania sieci kontaktów i zawierania przyjaźni na całe życie. Jest to możliwe między innymi dzięki funkcjonowaniu na Uczelni licznych organizacji studenckich, kół naukowych oraz wolontariatów, zrzeszających ludzi o podobnych pasjach i zainteresowaniach. Zaangażowanie studentów w działalność dodatkową pozwala na zdobycie cennych doświadczeń, które procentują w późniejszej karierze zawodowej.

Ponad 40

kół naukowych

10

organizacji studenckich przygotowujących rokrocznie
ponad 30 projektów

23

sekcje sportowe

Osoby zainteresowane działalnością samorządową mogą dołączyć do Parlamentu Studenckiego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów studentów przed Władzami Uczelni. PSUEK bierze czynny udział w zarządzaniu Uczelnią; organizuje szkolenia i projekty, które wspierają rozwój studentów i pomagają w integracji całego środowiska akademickiego, m.in. Mosty Ekonomiczne, Juwenalia, Mentorzy UEK, Świeżak.

Organizacją, która integruje środowisko studenckie i przeprowadza różne akcje charytatywne jest Niezależne Zrzeszenie Studentów. Projekty NZS mają na celu wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów. Największy z nich to Wampiriada, czyli akcja honorowego krwiodawstwa; a także Manage-In, Obóz Beana, Bal Licencjata.

Studenci chcący działać w międzynarodowym środowisku mogą dołączyć do Erasmus Student Network, organizacji promującej wymiany studenckie i zapewniającej pomoc ludziom wyjeżdzającym na studia w ramach programu Erasmus.

Lubiących śpiewać zrzesza Chór Dominanta, a miłośników sportu Akademicki Związek Sportowy.

Swoje pasje można rozwijać też w licznych kołach naukowych, które zrzesza Rada Kół Naukowych. Członkowie kół to społeczność licząca ponad 1200  osób, zaangażowana rocznie w ponad 80 projektów o różnej tematyce.

Rakowicka 27.

Podążaj za marzeniami!