Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Administracja – II stopień

Administracja – II stopień

Kierunek

Administracja

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej

Instytut

Polityk Publicznych i Administracji

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Finanse i zamówienia publiczne
 • Kadry w administracji
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

O kierunku

Administracja to jeden z najpopularniejszych kierunków w Polsce. Dodatkowo, kierunek Administracja na UEK co roku znajduje się wśród najwyżej klasyfikowanych w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. Kształcąc przyszłych administratywistów wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności z zakresu różnych gałęzi prawa, ekonomii, czy zarządzania i innych nauk społecznych, czyniąc z nich pracowników pożądanych na rynku pracy. Istotnym elementem programu studiów jest bogata paleta zajęć do wyboru, dzięki której olbrzymia część programu studiów jest kreowana przez samych studentów, co czyni naszą ofertę unikatową. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Ze względu na różnorodny program studiów absolwent administracji jest znakomitym kandydatem do pracy zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym. Absolwent naszego kierunku może podjąć pracę m.in. w urzędach administracji centralnej, terenowej administracji rządowej, administracji samorządowej, czy jako cywilny pracownik służb mundurowych. Może też pracować w administracji sektora prywatnego, czy w licznie reprezentowanych w naszym regionie korporacjach. 

Atuty kierunku
 • Wysokie miejsce w rankingu „Perspektyw”.
 • Zajęcia z szerokiej gamy dziedzin, czyniące naszych absolwentów pożądanymi na rynku specjalistami.
 • Zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków, czyniące program interesującym i użytecznym. 
 • Szeroka możliwość kreowania przez studentów programu studiów, wynikająca z dużej liczby zajęć do wyboru, w tym w języku angielskim. 
 • Świetnie wyposażony i zlokalizowany kampus uczelni ze znakomitym zapleczem naukowym, dydaktycznym i sportowo-rekreacyjnym. 
Specjalności
 • Finanse i zamówienia publiczne 
  Specjalność nakierowana na zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnej w organizacji w jednostce zamówień publicznych, czy różnych aspektach prawa finansowego i podatkowego. Przydatna zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym np. w administracja ochrony zdrowia, czy oświaty.
 • Kadry w administracji 
  Specjalność dla osób chcących podjąć pracę w działach rekrutacji lub kadr podmiotów publicznych i prywatnych oraz tych, których ciekawi sposób naliczania wynagrodzeń, czy urlopów. Kształci m.in. w takich dziedzinach jak prawo pracy czy ochrony danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  Specjalność, która wprowadza w obszary szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Daje ona absolwentom możliwość zaznajomienia się m.in. z tematami zabezpieczenia zgromadzeń i imprez masowych, systemów zabezpieczeń, czy logistyki zarządzania kryzysowego. Dużym walorem specjalności jest również jej praktyczny charakter.