Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Analityka gospodarcza – I stopień

Analityka gospodarcza – I stopień

Kierunek

Analityka gospodarcza

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka (poziom rozszerzony)

Przedmioty drugi (do wyboru): chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

O kierunku

Analityka gospodarcza jest nowoczesnym kierunkiem studiów, będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Wyróżnia nas kompleksowe podejście do analizy danych obejmujące wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz poszerzoną wiedzę ekonomiczną. Podstawowym celem jest przygotowanie absolwentów do zaawansowanego analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych (Excel, R, Python, VBA). 

 

Główną częścią programu jest nauka wykorzystania metod ilościowych w ekonomii, co umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności z zakresu praktycznych analiz funkcjonowania gospodarki w skali mikro i makro, rynków finansowych, towarowych oraz ryzyka. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza to dobrze opłacani analitycy-specjaliści posługujący się zaawansowanymi metodami matematycznymi, ekonometrycznymi i statystycznymi przy przygotowywaniu analiz.  

 

Jako specjalista analityk absolwent znajduje zatrudnienie w: 

  • korporacjach krajowych i międzynarodowych, 
  • bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych, 
  • firmach konsultingowych i doradczych, 
  • przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki, 
  • instytucjach administracji państwowej i samorządowej. 
Atuty kierunku

Absolwent kierunku wyróżnia się: 

  • zdolnością łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, 
  • specjalistyczną wiedzą z zakresu funkcjonowania gospodarki i rynków finansowych, 
  • znajomością i zastosowaniem różnych metod analizy danych gospodarczych, 
  • umiejętnością analizy danych z wykorzystaniem pakietów obliczeniowych i języków programowania. 

 

Możliwe jest zindywidualizowanie ścieżki kształcenia poprzez ofertę przedmiotów do wyboru (w języku polskim lub angielskim) oraz realizację części programu studiów w ramach programu ERASMUS.