Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bankowość i zarządzanie ryzykiem – II stopień

Bankowość i zarządzanie ryzykiem – II stopień

Kierunek

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Finansów 

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca
 • Zarządzanie ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym

O kierunku

Program studiów kładzie nacisk na analizę różnych obszarów funkcjonowania instytucji sektora bankowego, ubezpieczeniowego i szeroko rozumianego sektora pośrednictwa finansowego. Szczególną uwagę poświecono kwestiom zarządzania ryzykiem na rynku finansowym, z uwzględnieniem doświadczeń globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2009 oraz obecnych trendów na rynkach finansowych. 

W procesie kształcenia wykorzystywane są innowacyjne formy nauczania, w tym wykłady zaproszonych specjalistów oraz tutoriale prowadzone są przez certyfikowanych tutorów. 

Kierunek przygotowuje studentów do egzaminu na  Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E oraz do państwowego egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych.  

Kierunek w 2023 roku podlega certyfikacji Systemu Standardów Kwalifikacyjnych  Związku Banków Polskich, który zwalniać będzie studentów z części egzaminu na ECB EFCB 3E . 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci to wysokiej klasy specjaliści z zakresu bankowości i ubezpieczeń, oraz eksperci dobrze zorientowani w kwestiach regulacji finansowych, zarządzania ryzykiem na rynku finansowym oraz funkcjonowania rynku pośrednictwa finansowego, w tym firm fintechowych. 

Absolwenci są przygotowani do pracy na różnych stanowiskach w następujących instytucjach finansowych: 

 • banki, 
 • instytucje ubezpieczeniowe, 
 • fundusze inwestycyjne i towarzystwa emerytalne, 
 • instytucje regulacyjne, 
 • międzynarodowe instytucje finansowe, 
 • przedsiębiorstwa fintechowe, 
 • firmy konsultingowe. 
Atuty kierunku
 • Kierunek przygotowuje do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E oraz zawiera treści wymagane na egzaminie KNF dla brokerów ubezpieczeniowych. 
 • W ramach kierunku prowadzone są liczne akademie biznesowe, m.in. ze Związkiem Banków Polskich, Santander Bank Polska i Euroclear Bank Oddział w Polsce. 

 

Certyfikaty i akredytacje kierunku: 

 • „Studia z przyszłością” oraz „Lider Jakości Kształcenia” – Certyfikaty Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 
 • Certyfikat Systemu Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich, zwalniający z części egzaminu na ECB EFCB 3E. 
Specjalności
 • Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca 

  Specjalność  przygotowuje specjalistów do pracy w bankach, przedsiębiorstwach fintechowych i instytucjach pośrednictwa finansowego oraz analityków posiadających umiejętność szacowania i ograniczania ryzyka na rynku finansowym.  

  Specjalność przygotowuje studentów do egzaminu na międzynarodowy certyfikat: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. 

 • Zarządzanie ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym
  Na specjalności studentom przekazywana jest dogłębna i specjalistyczna wiedza oraz praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem ryzykiem. Studia zapoznają również z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami, produktami i usługami. Program zawiera treści wymagane na państwowym egzaminie dla brokerów ubezpieczeniowych, organizowanym przez KNF.