Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze – I stopień

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze – I stopień

Kierunek

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Ekonomii

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka
Przedmiot drugi (do wyboru): fizyka, historia, geografia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

O kierunku

Studia o profilu praktycznym na kierunku Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze to nowoczesny model kształcenia, łączący zajęcia w uczelni z obszernym programem praktyk organizowanych w przedsiębiorstwach zajmujących się zróżnicowaną działalnością gospodarczą. Połączenie procesu zdobywania wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą pozwala studentowi na wstępne poznanie zagadnień teoretycznych (teorii, modeli i koncepcji), a następnie zaznajomienie się z ich zastosowaniem w konkretnych problemach w czasie odbywanych praktyk w otoczeniu gospodarczym.

Program studiów jest w znacznej mierze zgodny z wymaganiami stawianymi przed zdającymi certyfikowane egzaminy przeznaczone dla ekonomistów i finansistów w kraju i za granicą (doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, CFA, CIIA, CAI). Zajęcia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, w tym akademików i praktyków branży finansowo-gospodarczej. W edukacji wykorzystuje się innowacyjne metody kształcenia. Proces dydaktyczny jest powiązany z analizą aktualnych wydarzeń gospodarczych, wydarzeń na rynkach finansowych, surowcowych i nieruchomości.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada kompetencje przydatne w pracy w sektorze finansowym i produkcyjnym, jak też w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy i umiejętności analitycznych. Dodatkowo posiada on przygotowanie ułatwiające ubieganie się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, takich jak: doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, doradca podatkowy, rzeczoznawca majątkowy, broker ubezpieczeniowy; jak również do uzyskania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Atuty kierunku
  • Kierunek o charakterze praktycznym – realizacja sześciu miesięcy praktyk w trakcie procesu kształcenia;
  • Wysokiej klasy kadra specjalistów – akademicy i praktycy branży finansowo-gospodarczej;
  • Wykorzystanie w procesie kształcenia innowacyjnych metod dydaktycznych do analizy instrumentów finansowych, ryzyka, oceny projektów inwestycyjnych czy tworzenia raportów i wizualizacji danych;
  • Przygotowanie do certyfikowanych egzaminów dla ekonomistów i finansistów w kraju i za granicą (doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, CFA, CIIA, CAI).