Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Doradztwo podatkowe – II stopień

Doradztwo podatkowe – II stopień

Kierunek

Doradztwo podatkowe

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa 

Instytut

Prawa 

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

O kierunku

Kierunek Doradztwo Podatkowe łączy w sposób interdyscyplinarny zagadnienia prawne z ekonomicznymi oraz finansowymi. Program studiów dostarcza kompleksową wiedzę i umiejętności dostosowane do wymogów rynku pracy i zmian otoczenia społeczno-gospodarczego w tym zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego.

Studia na tym kierunku pozwalają na
zdobycie gruntownej wiedzy o wszystkich podatkach obowiązujących w Polsce wzbogaconej o związane z nią specjalistyczne zagadnienia finansowe i rachunkowe. Uwzględniono głównie przedmioty obejmujące zagadnienia wymagane na państwowym egzaminie dla doradców podatkowych. Treści kształcenia dokładnie odzwierciedlają zagadnienia egzaminacyjne.  

Na podstawie umowy zawartej z Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego, działającą przy Ministerstwie Finansów, absolwenci tego kierunku, będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zawodowe, tj.:  

  • własna kancelaria doradztwa podatkowego, 
  • międzynarodowe firmy doradztwa podatkowego, 
  • kancelarie prawne prowadzące sprawy podatkowe, 
  • kancelarie biegłych rewidentów, 
  • administracja podatkowa (Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe, Biura Krajowej Informacji Podatkowej, samorządowe organy podatkowe itp.), 
  • biura rachunkowe, 
  • działy księgowości i audytu krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, 
  • własna działalność gospodarcza.
Atuty kierunku
  • Zaletą kierunku jest kompleksowe przygotowanie studentów do egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, który składa się z części pisemnej i ustnej. Absolwenci tego kierunku, będą zwolnieni z części pisemnej tego egzaminu.
  • Ponadto, profil kształcenia z przeważającą ilością zajęć praktycznych i praktyk, doskonale przygotowuje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego i wszelkiej działalności, w której istotna jest znajomość podatków.