Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Ekonomia – I stopień

Ekonomia – I stopień

Kierunek

Ekonomia

Kolegium

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Instytut Ekonomii

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne – przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka

Przedmiot drugi (do wyboru): fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

 

Studia niestacjonarne – przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

Analityka ekonomiczno- finansowa 

Ekonomia menedżerska  

Nieruchomości i inwestycje 

O kierunku

Nauczanie na kierunku ekonomia koncentruje się na przedstawieniu i wyjaśnieniu mechanizmów rządzących powstaniem a także przebiegiem zjawisk i procesów ekonomicznych. Analiza współczesnej gospodarki rynkowej ujmowana jest w skali makro- i mikro, poszczególnych rynków zarówno w przekroju krajowym jak i międzynarodowym. Kierunek stwarza możliwość poznania i zrozumienia specyfiki działalności gospodarczej, metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych, a także interakcji zachodzących między sferą finansową a sferą realną gospodarki. 

Studia I stopnia – licencjackie mają charakter zawodowy, studia II stopnia – magisterskie mają charakter uniwersytecki.  

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku ekonomia znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz na różnych szczeblach administracji publicznej, a także w dziennikarstwie (publicystyka ekonomiczna). Mogą również podejmować – zwłaszcza po ukończeniu studiów II stopnia – samodzielną działalność w charakterze niezależnych przedsiębiorców, rzeczoznawców majątkowych, głównych ekonomistów, konsultantów ekonomicznych, a także analityków ekonomiczno-finansowych.

Atuty kierunku

Kierunek ekonomia jest mocno osadzony w tradycji akademickiej a jego absolwenci uzyskują kompetencje powszechnie cenione na rynku pracy.  Mocną stroną kierunku jest możliwość wyboru jednej z kilu specjalności co umożliwia rozwój indywidualnych zainteresowań. Ponadto, osoby zainteresowane pogłębieniem i poszerzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności mają możliwość działania w kilku Studenckich Kołach Naukowych prowadzonych przez pracowników Katedr odpowiedzialnych za rozwój kierunku ekonomia.     

Specjalności
 • Analityka ekonomiczno – finansowa: 
  zajęcia mają na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów ekonomiczno-finansowych. Prowadzone są one między innymi w formie: konwersatoriów, zajęć projektowych, e-learningu, a także gier symulacyjnych.
 • Ekonomia menedżerska:
  program specjalności umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji i ryzyka.  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. 
   
 • Nieruchomości i Inwestycje:
  celem specjalności jest przygotowanie i studentów do pracy związanej z obsługą rynku nieruchomości i szeroko pojętymi procesami inwestycyjnymi. Częstą formą realizacji zajęć są warsztaty, podczas których studenci pracują na przykładach zaczerpniętych z praktyki rynkowej.