Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Ekonomia – II stopień

Ekonomia – II stopień

Kierunek

Ekonomia

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Ekonomii

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Analityka ekonomiczno- finansowa 
 • Ekonomia menedżerska 
 • Nieruchomości i inwestycje

O kierunku
Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne na wszystkich stanowiskach związanych z szeroko rozumianym marketingiem – prowadzonym zarówno w nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych formach. Studia kładą nacisk nie tylko na znajomość teoretycznych zagadnień, ale też kompetencje społeczne oraz zdolność kreatywnego myślenia.
Program studiów
Perspektywy zawodowe
Współcześnie specjaliści od marketingu niezbędni są nie tylko w firmach i przedsiębiorstwach, ale również jednostkach sektora publicznego. Ze względu na olbrzymie zróżnicowanie branży marketingowej, istnieje bardzo szerokie pole wyboru ścieżki kariery: od działań kreatywnych i opracowywania strategii, przez budowę PR oraz zarządzanie social mediami, po tworzenie materiałów promocyjnych czy organizację eventów.
Atuty kierunku
 • Nauczanie na kierunku MiKR wykorzystuje nowoczesna narzędzia e-learningowe oraz interaktywne gry symulacyjne.
 • Wiele zajęć ma charakter warsztatowy i praktyczny.
 • Nowatorskie formy zaliczania przedmiotów – poprzez udział w konferencjach lub tworzenie projektów.
 • Przy kierunku działa Koło Naukowe KolMark 2.0, organizujące eventy, debaty i realizujące projekty marketingowe.
 • Kierunek 2-krotnie został wyróżniony certyfikatami: “Studia z Przyszłością oraz “Lider Jakości Kształcenia”.
Specjalności
 • Analityka ekonomiczno – finansowa: 
  zajęcia mają na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów ekonomiczno-finansowych. Prowadzone są one między innymi w formie: konwersatoriów, zajęć projektowych, e-learningu, a także gier symulacyjnych.
 • Ekonomia menedżerska:
  program specjalności umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji i ryzyka.  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania.
 • Nieruchomości i Inwestycje:
  celem specjalności jest przygotowanie i studentów do pracy związanej z obsługą rynku nieruchomości i szeroko pojętymi procesami inwestycyjnymi. Częstą formą realizacji zajęć są warsztaty, podczas których studenci pracują na przykładach zaczerpniętych z praktyki rynkowej.