Ułatwienia dostępu

Europeistyka – I stopień

Europeistyka – I stopień

Kierunek

Europeistyka

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa 

Instytut

Ekonomii 

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): geografia, historia, język polski, matematyka,
wiedza o społeczeństwie

Studia niestacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

 • Biznes i współpraca na rynku europejskim
 • Menedżer projektów europejskich 

O kierunku

Studia powstały dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Jean Monnet (projekty: Jean Monnet Chair, Jean Monnet Centre of Excellence oraz Jean Monnet ad Personam Chair). Program Jean Monnet wspiera edukację europejską na najwyższym poziomie w celu kształcenia specjalistów w tej dziedzinie.

Studia na kierunku Europeistyka prowadzone są w Instytucie Ekonomii UEK i mają w dominującej części charakter studiów ekonomicznych. Adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, państw członkowskich w ramach tej organizacji oraz współpracy międzynarodowej na arenie światowej. Studia oferują rozległą wiedzę osobom, które chcą odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Kilka lat temu został wdrożony nowy program studiów, dostosowany do najnowszych standardów kształcenia na poziomie europejskim i potrzeb europejskiego rynku pracy. Profile kształcenia na specjalnościach odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne i dają możliwość poszukiwania atrakcyjnego zatrudnienia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku może znaleźć pracę w takich podmiotach, jak:

 • przedsiębiorstwa krajowe i europejskie funkcjonujące na rynkach międzynarodowych, 
 • instytucje uczestniczące w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych,
 • korporacje międzynarodowe,
 • firmy konsultingowe,
 • wydawnictwa,
 • media,
 • własna działalność gospodarcza.
Atuty kierunku
 • Studia o charakterze interdyscyplinarnym, obejmujące zagadnienia ekonomiczne, prawne i politologiczne.
 • Możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale również praktycznych umiejętności połączonych z rozwojem kompetencji interpersonalnych.
 • Stosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, debat, symulacji oraz metod opartych na nowych technologiach (np. platforma edukacyjna, projekty multimedialne) potwierdzone certyfikatami dydaktycznymi.
Specjalności
 • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie zarządzania firmą działającą w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym. Wymiar praktyczny specjalności pozwala nabyć umiejętności m.in. w zakresie administracyjnych i prawnych aspektów realizacji projektów oraz technik komunikacji w organizacjach gospodarczych. 
 • Menedżer projektów europejskich
  Celem specjalności jest przygotowanie specjalistycznych kadr posiadających wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania firmą lub organizacją działającą na rynkach europejskich. Szczególnie istotne wydają się umiejętności dotyczące zarządzania w biznesie europejskim oraz pozyskiwania funduszy unijnych.