Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Global business services – I stopień

Global business services – I stopień

Kierunek

Global Business Services

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej 

Instytut

Polityk Publicznych i Administracji 

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język angielski

Przedmioty drugi (do wyboru): geografia, historia, informatyka, matematyka

Studia niestacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Moduły tematyczne

 • Zarządzanie projektem międzynarodowym
 • Analityka biznesowa
 • Zarządzanie marką 

O kierunku

Pierwszy w Polsce kierunek przygotowany we współpracy z firmami sektora usług dla biznesu (GBS), który powstał, żeby kształcić pracowników gotowych do podjęcia się pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem technologii informatycznej. 

 

Kształcimy Absolwenta, który: 

 • umie zarządzać zmianą,
 • jest otwarty na nowe zdarzenia,
 • umie prezentować własne opinie,
 • potrafi współpracować w międzynarodowym środowisku biznesowym w formule pracy projektowej,
 • ma bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu.
Program studiów
Perspektywy zawodowe

Gdzie znajdziesz pracę? 

 • w międzynarodowych korporacjach sektora usług dla biznesu
 • w firmach branż współpracujących z sektorem usług dla biznesu
 • w administracji współpracującej z sektorem usług dla biznesu

 

Korzyści pracy w sektorze GBS: 

 • możliwość rozpoczęcia pracy bez wcześniejszego doświadczenia w rozpoznawalnych globalnych firmach,
 • praca w dynamicznym i interesującym środowisku międzynarodowym w formule projektowej,
 • wspieranie różnorodności i komunikacji międzykulturowej,
 • możliwość rozwijania swojego talentu zgodnie z zainteresowaniami biznesowymi,
 • dogodne godziny pracy i rozbudowane pakiety socjalne.
Atuty kierunku

Do głównych atutów kierunku należy: 

 • współpraca z uznanymi międzynarodowymi firmami,
 • praktyki zawodowe w firmach międzynarodowych,
 • współprowadzenie zajęć przez menedżerów sektora GBS,
 • realizacja zajęć w języku angielskim, dwujęzyczność zajęć,
 • wprowadzenie treści związanych z realnymi wyzwaniami funkcjonowania centrów usług dla biznesu,
 • elastyczność w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej,
 • duży udział zajęć w formule konwersatoryjnej i ćwiczeniowej.
Moduły tematyczne
 • Zarządzanie projektem międzynarodowym (International Project Management) – poświęcone realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu, ze zwróceniem uwagi na wielokulturowość, a także dobór odpowiednich podejść i metod (Design Thinking, Agile, itp.).
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence) – dostarcza wiedzy o technologii inteligentnej analizy danych oraz umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności przekształcania danych w użyteczną informację biznesową.
 • Zarządzanie marką (Brand Management) – koncentruje się na kształtowaniu marki w środowisku międzynarodowym, z wykorzystaniem systemowego podejścia do marki, w tym marki osobistej, pracodawcy oraz badań ukierunkowanych na użytkownika.