Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja – II stopień

Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja – II stopień

Kierunek

Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej 

Instytut

Polityk Publicznych i Administracji

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

O kierunku

Kierunek Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja pozwala na zdobycie kwalifikacji i wiedzy odpowiadającej potrzebom transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Program studiów adresowany jest do osób, które działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska chcą realizować wykonując dobrze płatną pracę. Oferujemy możliwość odbywania staży w partnerskich podmiotach sektora energetycznego, jak i uczestnictwo w spotkaniach z praktykami. Przekazujemy wiedzę dotyczącą sektora energetycznego i zrównoważonego rozwoju, w tym raportowania niefinansowego. Pomagamy rozwinąć kompetencje analityczne i zarządcze, przygotowując do kierowania zespołami pracowników.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Na absolwentów kierunku czeka szereg miejsc pracy w firmach sektora energetycznego, w tym w zakresie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii jak i energetyki jądrowej. Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętności raportowania niefinansowego. Pracę można znaleźć także w administracji samorządowej i rządowej (między innymi w Urzędzie Regulacji Energetyki). 

Atuty kierunku

Atuty kierunku 

  • ważna społecznie tematyka zrównoważonego rozwoju 
  • wybrane zajęcia realizowane przez zewnętrznych specjalistów 
  • szerokie perspektywy zatrudnienia dla absolwentów 
  • możliwość pisania pracy magisterskiej we współpracy z wybraną firmą lub urzędem i odbywania w nich staży 
  • bliskie związki z firmami sektora energetycznego i administracją publiczną 
  • możliwość wybrania przedmiotów prowadzonych w języku angielskim 
  • możliwość wybrania jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych: menedżer podmiotów energetycznych, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, analityk sektora energetycznego