Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Gospodarka i administracja publiczna – I stopień

Gospodarka i administracja publiczna – I stopień

Kierunek

Gospodarka i administracja publiczna

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej

Instytut

Polityk Publicznych i Administracji

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

Studia niestacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Ścieżki dydaktyczne

 • Finanse i audyt
 • Zarządzanie organizacjami sektora publicznego
 • Menedżer w gospodarce publicznej
 • Przywództwo w gospodarce 4.0

O kierunku
 • Kształcimy menedżerów i ekspertów gotowych do pracy zarówno w sektorze publicznym (administracja publiczna), jak i sektorze prywatnym (biznes).
 • Łączymy administrację, ekonomię, prawo i zarządzanie, co umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy.
 • Wyposażamy w unikalne kompetencje, pozwalające skutecznie działać na styku administracji publicznej i biznesu.
 • Pomagamy studentom w zdobywaniu praktycznych umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych wydarzeniach i projektach.
 • Oferujemy kilka ścieżek dydaktycznych, dzięki czemu przedmioty są dopasowane do indywidualnych planów zawodowych.
 • Mamy unikalną ofertę płatnych staży, które można odbyć u najatrakcyjniejszych pracodawców w regionie.
 • Prestiżowa akredytacja European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) na lata 2019-2026.

  Film promujący kierunek
Program studiów
Perspektywy zawodowe

Wśród naszych absolwentów są: urzędnicy samorządowi i rządowi, politycy, działacze społeczni, pracownicy centrów usług biznesowych, przedsiębiorcy, analitycy, bankowcy, inwestorzy i doradcy inwestycyjni, dziennikarze, naukowcy, menedżerowie kultury, doradca Prezydenta RP, sekretarz gminy, ale i sekretarz stanu, radca w Stałym Przedstawicielstwie Rządu RP w Brukseli, prezes zarządu najwyższego budynku w Polsce, twórca huba startupowego, jeden perkusista, a nawet słynny bloger modowy.

Atuty kierunku
 • Nowoczesne formy dydaktyczne: wyjazdowe sympozja naukowe, debaty oksfordzkie, projekty multimedialne, warsztaty z biznesem, szkolenia.
 • Możliwość realizacji płatnych staży.
 • Wyjątkowa atmosfera studiowania.
 • Potwierdzeniem jakości studiów na kierunku GAP są najwyższe oceny przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną we wszystkich kategoriach.
 • Posiadamy prestiżową akredytację międzynarodową przyznaną przez European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA).
Ścieżki dydaktyczne
 • Finanse i audyt
 • Zarządzanie organizacjami sektora publicznego
 • Menedżer w gospodarce publicznej
 • Przywództwo w gospodarce 4.0

 

Więcej informacji na: https://2gap.uek.krakow.pl/kandydaci/gospodarka-i-administracja-publiczna/