Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Gospodarka przestrzenna – I stopień

Gospodarka przestrzenna – I stopień

Kierunek

Gospodarka przestrzenna

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej

Instytut

Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Inżynier

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

Planowanie i Inżynieria Przestrzenna 

O kierunku

Gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie elementy ekonomii, geografii, urbanistyki, architektury, socjologii, planowania przestrzennego i polityki publicznej, co pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie rozwoju przestrzennego. Głównym celem gospodarki przestrzennej jest badanie i kształtowanie procesów rozwoju przestrzennego, czyli sposobu, w jaki miasta, regiony, kraje funkcjonują i się rozwijają. Studia na naszej uczelni nakierowane są przede wszystkim na ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni, a absolwenci naszego kierunku są bardzo cenieni na rynku pracy.

Szczegółowe informacje można pozyskać pod linkiem: studia inżynierskie Gospodarki Przestrzennej (pdf). Zapraszamy też do obejrzenia filmiku o kierunku (YT).

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna mogą znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach i firmach związanych z planowaniem przestrzennym, inwestycjami publicznymi, rynkiem nieruchomości, polityką regionalną i zagospodarowaniem terenów. Mogą pracować w administracji publicznej na różnych szczeblach (np. w urzędach miast i gmin, województw, ministerstw), a także w firmach doradczych i konsultingowych świadczących usługi z zakresu planowania przestrzennego i inwestycyjnego. Możliwa jest też kariera naukowa. 

Atuty kierunku

Interdyscyplinarność, praktyczność, elastyczność, możliwości rozwoju i kariery. 

Studia przygotowują specjalistów w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym do: 

  • projektowania przestrzeni publicznych, 
  • konstruowania strategicznego programowania rozwoju w jednostkach terytorialnych, 
  • gospodarowania zasobami i prognozowania rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele,
  • wykorzystania narzędzi informatycznych z zakresu projektowania, analiz GIS i modelowania procesów ekonomicznych. 
Specjalności
  • Planowanie i Inżynieria Przestrzenna    

    Specjalność ta skupia się na projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią, z uwzględnieniem zarówno aspektów technicznych, jak i społecznych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu, budownictwa, transportu i komunikacji, systemów informacji przestrzennej, zarządzania infrastrukturą oraz prawa.