Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Informatyka stosowana – I stopień

Informatyka stosowana – I stopień

Kierunek

Informatyka stosowana

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka
Przedmiot drugi (do wyboru): fizyka, geografia, informatyka, język obcy

Specjalności

 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy informacyjne

O kierunku

Kierunek Informatyka Stosowana jest rezultatem poszukiwania atrakcyjnego oraz efektywnego połączenia wiedzy i umiejętności przydatnych w społeczeństwie i gospodarce XXI wieku. Informatyka stosowana to połączenie wiedzy informatycznej ze specjalistyczną wiedzą dziedzinową.

Program studiów
Perspektywy zawodowe
 • projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
 • tworzenie programów komputerowych
 • administrowanie sieciami komputerowymi
 • tworzenie aplikacji internetowych
 • projektowanie i realizacja baz danych


Absolwent może znaleźć pracę m.in. w: firmach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne, instytucjach zaplecza naukowo-badawczego i ośrodkach badawczo-rozwojowych, firmach konsultingowych, instytucjach doradczych zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce.

Atuty kierunku
 • Udział przedstawicieli biznesu w przygotowaniu i realizacji programu nauczania
 • Dostosowanie procesu kształcenia do wymagań rynku pracy
 • Część zajęć prowadzonych w formie e-learningu lub zdalnie przy wykorzystaniu najnowszego oprogramowania
 • Przyjazne warunki kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Wysokie zarobki już po I stopniu studiów
 • Możliwość pracy zarobkowej w zawodzie w trakcie studiów
 • Możliwość uczestniczenia w pracach Koła Naukowego Informatyki, które pozwala na rozwinięcie dodatkowych umiejętności z zakresu informatyki, a także na udział w ciekawych wydarzeniach i spotkaniach.
Specjalności
 • Inżynieria oprogramowania:
  Celem specjalności Inżynieria oprogramowania jest kształcenie w zakresie tworzenia i wykorzystywania programów komputerowych, w tym aplikacji internetowych i mobilnych. Student poznaje, oprócz języków programowania (m.in. Python, Java, JavaScript, PHP), zasady: projektowania programów dopasowanych do wymagań użytkowników, organizacji i zarządzania projektami informatycznymi oraz komunikacji, zarówno wewnątrz grupy, jak i w kontaktach z użytkownikami.

 

 • Systemy informacyjne
  Celem specjalności Systemy informacyjne jest przygotowanie analityków i projektantów do aktywnego udziału w tworzeniu i eksploatacji nowych systemów informatycznych, poprzez dostarczenie nie tylko wiedzy w dziedzinie informatyki, ale również z zakresu zarządzania i ekonomii. Absolwent jest przygotowany do projektowania i utrzymywania systemów komputerowych, które gromadzą, przesyłają, przetwarzają i zabezpieczają informacje.