Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Informatyka stosowana – II stopień

Informatyka stosowana – II stopień

Kierunek

Informatyka stosowana

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Systemy inteligentne
 • Systemy informacyjne

O kierunku

Kierunek Informatyka Stosowana jest rezultatem poszukiwania atrakcyjnego oraz efektywnego połączenia wiedzy i umiejętności przydatnych w społeczeństwie i gospodarce XXI wieku. Informatyka stosowana to połączenie wiedzy informatycznej ze specjalistyczną wiedzą dziedzinową.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

 • projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
 • tworzenie programów komputerowych
 • administrowanie sieciami komputerowymi
 • tworzenie aplikacji internetowych
 • projektowanie i realizacja baz danych


Absolwent może znaleźć pracę m.in. w: firmach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne, instytucjach zaplecza naukowo-badawczego i ośrodkach badawczo-rozwojowych, firmach konsultingowych, instytucjach doradczych zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce.

Atuty kierunku

 • Udział przedstawicieli biznesu w przygotowaniu i realizacji programu nauczania
 • Dostosowanie procesu kształcenia do wymagań rynku pracy
 • Część zajęć prowadzonych w formie e-learningu lub zdalnie przy wykorzystaniu najnowszego oprogramowania
 • Przyjazne warunki kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Wysokie zarobki już po I stopniu studiów
 • Możliwość pracy zarobkowej w zawodzie w trakcie studiów
 • Możliwość uczestniczenia w pracach Koła Naukowego Informatyki, które pozwala na rozwinięcie dodatkowych umiejętności z zakresu informatyki, a także na udział w ciekawych wydarzeniach i spotkaniach

Specjalności

 • Systemy inteligentne:
  Studiując specjalność Systemy inteligentne student ma możliwość poznania podstaw teoretycznych m.in. systemów eksploracyjnej analizy danych, systemów uczących się, systemów wspomagających procesy decyzyjne, systemów automatycznego przetwarzania języka naturalnego czy też systemów rozmytych. Zdobywa również wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego tworzenia tego typu rozwiązań oraz ich wdrażania w obszarze ekonomii i zarządzania.

 

 • Systemy informacyjne
  Celem specjalności Systemy informacyjne jest przygotowanie analityków i projektantów do aktywnego udziału w tworzeniu i eksploatacji nowych systemów informatycznych, poprzez dostarczenie nie tylko wiedzy w dziedzinie informatyki, ale również z zakresu zarządzania i ekonomii. Absolwent jest przygotowany do projektowania i utrzymywania systemów komputerowych, które gromadzą, przesyłają, przetwarzają i zabezpieczają informacje.