Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Marketing i komunikacja rynkowa – II stopień

Marketing i komunikacja rynkowa – II stopień

Kierunek

Marketing i komunikacja rynkowa

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Analityka Rynku
 • Handel Elektroniczny
 • Marketing Międzynarodowy
 • Zarządzanie Produktem

O kierunku
Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne na wszystkich stanowiskach związanych z szeroko rozumianym marketingiem – prowadzonym zarówno w nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych formach. Studia kładą nacisk nie tylko na znajomość teoretycznych zagadnień, ale też kompetencje społeczne oraz zdolność kreatywnego myślenia.
Perspektywy zawodowe
Współcześnie specjaliści od marketingu niezbędni są nie tylko w firmach i przedsiębiorstwach, ale również jednostkach sektora publicznego. Ze względu na olbrzymie zróżnicowanie branży marketingowej, istnieje bardzo szerokie pole wyboru ścieżki kariery: od działań kreatywnych i opracowywania strategii, przez budowę PR oraz zarządzanie social mediami, po tworzenie materiałów promocyjnych czy organizację eventów.
Atuty kierunku
 • Nauczanie na kierunku MiKR wykorzystuje nowoczesna narzędzia e-learningowe oraz interaktywne gry symulacyjne.
 • Wiele zajęć ma charakter warsztatowy i praktyczny.
 • Nowatorskie formy zaliczania przedmiotów – poprzez udział w konferencjach lub tworzenie projektów.
 • Przy kierunku działa Koło Naukowe KolMark 2.0, organizujące eventy, debaty i realizujące projekty marketingowe.
 • Kierunek 2-krotnie został wyróżniony certyfikatami: “Studia z Przyszłością oraz “Lider Jakości Kształcenia”.
Specjalności
 • Analityka Rynku
 • Handel Elektroniczny
 • Marketing Międzynarodowy
 • Zarządzanie Produktem