Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Marketing i komunikacja rynkowa – II stopień

Marketing i komunikacja rynkowa – II stopień

Kierunek

Marketing i komunikacja rynkowa

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Zarządzania

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Analityka Rynku
 • Handel Elektroniczny
 • Marketing Międzynarodowy
 • Zarządzanie Produktem

O kierunku

Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne na wszystkich stanowiskach związanych z szeroko rozumianym marketingiem - prowadzonym zarówno w nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych formach. Studia kładą nacisk nie tylko na znajomość teoretycznych zagadnień, ale też kompetencje społeczne oraz zdolność kreatywnego myślenia.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Współcześnie specjaliści od marketingu niezbędni są nie tylko w firmach i przedsiębiorstwach, ale również jednostkach sektora publicznego. Ze względu na olbrzymie zróżnicowanie branży marketingowej, istnieje bardzo szerokie pole wyboru ścieżki kariery: od działań kreatywnych i opracowywania strategii, przez budowę PR oraz zarządzanie social mediami, po tworzenie materiałów promocyjnych czy organizację eventów.

Atuty kierunku

 • Nauczanie na kierunku MiKR wykorzystuje nowoczesna narzędzia e-learningowe oraz interaktywne gry symulacyjne.
 • Wiele zajęć ma charakter warsztatowy i praktyczny.
 • Nowatorskie formy zaliczania przedmiotów - poprzez udział w konferencjach lub tworzenie projektów.
 • Przy kierunku działa Koło Naukowe KolMark 2.0, organizujące eventy, debaty i realizujące projekty marketingowe.
 • Kierunek 2-krotnie został wyróżniony certyfikatami: “Studia z Przyszłością oraz “Lider Jakości Kształcenia”.

Specjalności

 • Analityka Rynku
 • Handel Elektroniczny
 • Marketing Międzynarodowy
 • Zarządzanie Produktem