Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Nauki społeczne stosowane – I stopień

Nauki społeczne stosowane – I stopień

Kierunek

Nauki społeczne stosowane

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej

Instytut

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii 

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, fizyka, informatyka

Studia niestacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

O kierunku

Nauki społeczne stosowane to nowoczesny kierunek dla ambitnych młodych ludzi, ciekawych świata, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania możliwie szeroko. Podczas tych studiów, Studentki i Studenci będą mieć okazję poznawać jednocześnie perspektywę różnych dyscyplin społecznych: nauk o polityce i administracji, socjologii, ekonomii oraz psychologii w aspekcie metodologii i narzędzi badawczych właściwych dla każdej z tych dyscyplin.  

Proponowane studia zapewnią przygotowanie do każdego etapu pracy z danymi: planowania procesu badawczego, refleksji nad metodyką badań, doboru i konstrukcji narzędzi badawczych, zastosowania narzędzi badawczych do pozyskania danych, pracy w terenie, kodowania, tworzenia baz danych i wykorzystania istniejących baz danych, doboru narzędzi analitycznych i statystycznych do obróbki i analizy danych oraz wnioskowania na podstawie danych i przygotowania raportów badawczych.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Jeśli zechcesz od razu po licencjacie spróbować swoich sił na rynku pracy, dobrze poradzisz sobie na stanowiskach, w których wymagana jest umiejętność pozyskiwania, analizy i prezentacji danych, prowadzenia projektów badawczych samodzielnie i w zespołach.  

 

Tego typu kompetencje poszukiwane są w profesjonalnych organizacjach pozarządowych, administracji publicznej i samorządach oraz w biznesie. Przykładowe zadania zawodowe, do których przygotuje Cię ten kierunek to: prowadzenie audytu i audytu społecznego, opracowywanie diagnoz społecznych, badanie potrzeb i opinii klientów, projektowanie usług społecznych i biznesowych, badanie opinii publicznej, prowadzenie sondaży społecznych itp.

Atuty kierunku
  • Interdyscyplinarność
    Jeśli wiele zagadnień społecznych interesuje Cię jednocześnie i nie chcesz z niczego rezygnować – te studia pozwolą Ci wszystko pogodzić. Poznasz podstawy nauk o polityce, socjologii, ekonomii i psychologii, zrozumiesz, w jaki sposób pozornie odległe zagadnienia łączą się ze sobą.  
  • Praca z danymi i zarządzanie informacjami  Nauczysz się, w jaki sposób generować nową wiedzę, analizować dane i nie pogubić się w zalewie informacji, poznasz narzędzia, dzięki którym będziesz specjalizować się w badaniu interesujących Cię zagadnień. 
  • Praca metodą portfolio
    W trakcie studiów przygotujesz wiele projektów badawczych, z których wybierzesz  te, które będą najlepiej prezentować Twoje indywidualne predyspozycje i osiągnięcia oraz dokumentować przebieg Twojego kształcenia. Twój przyszły pracodawca zobaczy nie tylko standardowe CV ale też dowie się co potrafisz zrobić i jakie masz doświadczenia badawcze. 
  • Laboratoria i warsztaty, nauka poprzez działanie
    Uczymy przez dyskusje, działanie, pracę w terenie i rozwiązywanie problemów. Wykłady są tylko wtedy, gdy to naprawdę niezbędne. Większość Twoich zajęć będzie odbywać się w formie warsztatów, laboratoriów, symulacji i ćwiczeń.