Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prawo – jednolite magisterskie

Prawo – jednolite magisterskie

Kierunek

Prawo

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Prawa

Stopień

jednolite studia magisterskie

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język polski

Przedmiot drugi: język obcy, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

Brak

O kierunku

Kierunek Prawo prowadzony w Instytucie Prawa UEK ma w skali kraju charakter unikatowy, łącząc w sposób interdyscyplinarny zagadnienia prawne z ekonomicznymi. Program studiów dostarcza kompleksową wiedzę i umiejętności dostosowane do wymogów rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, kładąc przy tym szczególny nacisk na zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego oraz podatkowego.

Program kierunku jest dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku usług prawniczych. Studenci kierunku Prawo odbywają praktyki w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych (np. adwokackich, notarialnych), organach administracji publicznej oraz w działach prawnych przedsiębiorców.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do odbycia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych m.in.:

  • sędziego,
  • prokuratora,
  • adwokata,
  • radcy prawnego,
  • notariusza,
  • komornika sądowego,

Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnienie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżera, specjalisty z zakresu prawa podatkowego lub prawnika typu in-house.

Atuty kierunku

Zaletą kierunku jest interdyscyplinarne podejście do nauczania prawa poprzez łączenie go z elementami nauk ekonomiczno-finansowych. W trakcie studiów Studenci mogą samodzielnie decydować o zakresie swojej wiedzy i umiejętności prawniczych korzystając z szerokiej oferty wykładów specjalistycznych prowadzonych również w językach obcych. W realizacji programu studiów położono nacisk na stosowanie prawa w praktyce, a także rozwijanie kompetencji językowych w zakresie Legal English i Business English.