Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce – I stopień

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce – I stopień

Kierunek

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Ekonomii

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Studia stacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi (do wyboru): geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia niestacjonarne - przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy
Przedmiot drugi do wyboru: chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

 • Konsulting gospodarczy
 • Przedsiębiorczość i nowe technologie

O kierunku

Kierunek oferuje zdobycie solidnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania organizacji i procesów gospodarczych w dobie globalizacji i rozwoju nowych technologii. Program studiów umożliwia rozwój uniwersalnych kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych potrzebnych w każdej organizacji. Obejmuje ciekawe przedmioty, praktyczne projekty, kontakt z pracodawcami. Stawia na rozwój praktycznych umiejętności oraz analitycznego i krytycznego myślenia.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Kierunek przygotowuje absolwentów posiadających kwalifikacje do pracy na stanowiskach menadżerskich, analitycznych i specjalistycznych w krajowych i międzynarodowych firmach lub instytucjach o różnym profilu działalności. Mogą oni znaleźć pracę między innymi:

 • w firmach konsultingowych,
 • w przedsiębiorstwach z różnych branż: przemysłowych i usługowych, firmach rekrutacyjnych i agencjach doradztwa personalnego,
 • w instytucjach i agencjach publicznych,
 • w ramach własnej działalności świadczącej usługi konsultingowe
 • w krajowych i międzynarodowych firmach,
 • w sektorze bankowym i instytucjach finansowych,
 • w instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje (m.in. w agencjach i ośrodkach promocji przedsiębiorczości, centrach transferu technologii),
 • w jednostkach odpowiedzialnych za politykę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
 • we własnej firmie jako przedsiębiorca.
Atuty kierunku

Studia oferują:

 • nowoczesne formy kształcenia łączące teorię z praktyką;
 • program kształcenia dostosowany do najnowszych trendów w gospodarce;
 • wszechstronne podejście do innowacji w kontekście biznesu, sektorów gospodarki krajowej i międzynarodowej;
 • rozwój kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych;
 • nabycie uniwersalnych umiejętności metodycznych i analitycznych;
 • indywidualną opiekę tutorską, czyli wsparcie i doradztwo przez cały czas trwania studiów dla każdego studenta;
 • szerokie perspektywy zawodowe w innowacyjnych organizacjach.
Specjalności
 • Konsulting gospodarczy
  Specjalność przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów posiadających wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz jednostkami publicznymi. Konsulting gospodarczy obejmuje szeroki zakres aktywności gospodarczej, m.in. w zakresie doradztwa biznesowego, ekonomicznego, w sferze marketingu, sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Przedsiębiorczość i nowe technologie
  Specjalność umożliwia rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy zarówno z ekonomii, jak i zarządzania. Przedsiębiorczość i nowe technologie szczególnie obejmuje zakres najnowszych trendów rozwoju przedsiębiorczości, w tym funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej, strategicznej analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, projektowania i rozwoju innowacyjnych modeli biznesu, np. w mediach społecznościowych.