Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce – II stopień

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce – II stopień

Kierunek

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Ekonomii

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Innowacje w gospodarce
 • Przedsiębiorczość i finasowanie biznesu

O kierunku

Kierunek studiów o profilu praktycznym. Oferuje rozwój umiejętności praktycznych umożliwiających identyfikację i wykorzystywanie szans rynkowych wynikających z postępu technologicznego. Program studiów umożliwia realizację zajęć i warsztatów praktycznych we współpracy z pracodawcami, a także trzymiesięczną praktykę, zorganizowaną przez Uczelnię. Kierunek opiera się na nowoczesnym modelu kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod, np. projekty biznesowe realizowane we współpracy z praktyką gospodarczą, gry symulacyjne, ćwiczenia interaktywne.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie przygotowany do pracy:

 • w krajowych i międzynarodowych firmach jako menedżer lub specjalista,
 • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej jako specjalista,
 • w instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje jako ekspert,
 • w firmach konsultingowych jako doradca,
 • we własnej firmie jako przedsiębiorca.
Atuty kierunku

Studia oferują:

 • innowacyjne formy nauczania we współpracy z pracodawcami;
 • wiedzę z zakresu najnowszych trendów w gospodarce, przedsiębiorstwach, otoczeniu biznesu i politykach rozwoju, z uwzględnieniem perspektyw rynkowych i całego ekosystemu społeczno-gospodarczego;
 • wybór specjalności już od 2 semestru;
 • praktyczne umiejętności związane z cyfryzacją i postępem technologicznym;
 • kompetencje przedsiębiorcze i analityczne, przydatne w każdej pracy;
 • umiejętność zastosowania metod ilościowych i jakościowych do podejmowania; właściwych decyzji ekonomicznych;
 • indywidualną opieka tutorska, czyli wsparcie i doradztwo przez cały czas trwania studiów dla każdego studenta;
 • większy wymiar praktyki zawodowej (3 miesiące);
 • szerokie perspektywy zawodowe w innowacyjnych organizacjach.
Specjalności
 • Innowacje w gospodarce
  Specjalność przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów posiadających wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz jednostkami publicznymi. Umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i podejmowania działań na rzecz systemowego wsparcia sektora prywatnego i publicznego we wdrażaniu innowacji.
 • Przedsiębiorczość i finasowanie biznesu
  Specjalność umożliwia rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu praktycznego zastosowania metod badawczych i narzędzi informatycznych do gromadzenia, analizy i prezentacji danych w celu oceny zjawisk i procesów ekonomicznych, zwłaszcza w obszarze przedsiębiorczości i innowacji. Uczy także strategicznej analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa czy wykorzystania innowacyjnych metod i instrumentów do wspierania gospodarki cyfrowej.