Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rachunkowość i controlling – I stopień

Rachunkowość i controlling – I stopień

Kierunek

Rachunkowość i controlling

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Informatyki, rachunkowości i Controllingu

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: matematyka
Przedmiot drugi (do wyboru): język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

 • Controlling
 • Rachunkowość

O kierunku

Kierunek ma charakter unikatowy w skali kraju. Łącząc problematykę rachunkowości i controllingu uwzględnia fakt, że w środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem systemu zarządzania skutecznego w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia. Utożsamiany on jest z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności przedsiębiorstwa. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania wiarygodnej informacji tworzonej i raportowanej przez system rachunkowości. Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów, wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu wraz z ich wykorzystaniem dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować w szeroko pojętych zawodach księgowych, analitycznych oraz finansowych w szczególności w zawodach księgowego, analityka finansowego, controllera, doradcy finansowego. Pracownicy działów controllingu, księgowości i finansów stanowią także zasadnicze kadry firm outsourcingowych, których w Krakowie jest szczególnie dużo, co sytuuje go w czołówce rankingu miast liderów światowego outsourcingu W Krakowie znajdują się bowiem rozbudowane centra usług takich firm, jak m.in.: BBH, Capgemini, Shell, IBM, Deloittle oraz RWE. Realizują one usługi księgowe, konsultingowe, auditing oraz controlling.

Atuty kierunku
 • kierunek unikatowy w skali kraju
 • kierunek akredytowany przez ACCA w zakresie modułów F1-F5
 • kierunek umożliwiający udział w programie UEK & CIMA
 • kierunek posiadający certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz wyróżniony statuetką i certyfikatem nadzwyczajnym „Lider Jakości Kształcenia”
 • kierunek umożliwiający zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi, m.in. poprzez realizację w laboratoriach komputerowych zajęć dydaktycznych dotyczących: podstaw i zastosowania informatyki w zarządzaniu, wykorzystania programów komputerowych w rachunkowości, wykorzystania narzędzi informatycznych w controllingu
Specjalności
 • Controlling
  Studia przygotowują do objęcia samodzielnych stanowisk w ramach działów controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami różnych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, a także jednostek sfery budżetowej i jednostek samorządowych. Specjalność wyposaża także absolwenta w wiedzę ułatwiającą prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 • Rachunkowość
  Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach: księgowego, pracownika biura księgowo – podatkowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego, analityka finansowego, specjalisty ds. kosztów i rachunkowości zarządczej. Może również podjąć własną działalność gospodarczą. W trakcie studiów absolwent zapoznaje się z językiem specjalistycznym z zakresu finansów, rachunkowości i podatków.