Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Stosunki międzynarodowe – I stopień

Stosunki międzynarodowe – I stopień

Kierunek

Stosunki międzynarodowe

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej 

Instytut

Politologii, Socjologii i Filozofii 

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy 

Przedmiot drugi (do wyboru): język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, fizyka, informatyka  

Specjalności

 • Euroazja – polityka i gospodarka
 • Polityka i komunikacja międzynarodowa

O kierunku

Na kierunku kształceni są specjaliści w zakresie analizy międzynarodowych procesów polityczno-społecznych i gospodarczych świata. Studenci poznają w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w obszarze kultury oraz ich różnorodnych i złożonych uwarunkowań. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, sytuując procesy międzynarodowe w dynamicznym kontekście politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturowym.

Wybrane przedmioty:

 • Ekonomia rozwoju
 • Globalne dobra publiczne
 • Metody i techniki badawcze w stosunkach międzynarodowych
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Studia nad rozwojem
 • Teoria stosunków międzynarodowych
 • Współczesna historia stosunków międzynarodowych (po 1991)
 • Współczesne wyzwania stosunków międzynarodowych 


Kierunek uzyskał Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji ACQUIN ważny do 30 września 2029 roku.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe posiadają szereg umiejętności z zakresu analizy problemów międzynarodowych i globalnych. Interdyscyplinarność studiów otwiera szerokie perspektywy zatrudnienia, nie tylko w instytucjach związanych z dziedziną stosunków międzynarodowych. 

Potencjalne miejsca zatrudnienia to: 

 • w dyplomacji,
 • w instytucjach rządowych,
 • w instytucjach Unii Europejskiej,
 • w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach,
 • w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
 • w biznesie międzynarodowym,
 • w ośrodkach badawczych i formach konsultingowych,
 • w mediach. 
Atuty kierunku

Stosunki Międzynarodowe to kierunek interdyscyplinarny otwierający możliwości zdobycia pracy na wielu poziomach, krajowym i międzynarodowym, przedsiębiorstwach prywatnych i sektorze publicznym.

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe dają ogromne możliwości indywidualnego kształtowania swojego programu studiów, w zależności od kierunkowych zainteresowań studiujących. Aż 1/3 zaliczanych przedmiotów w toku studiów może być samodzielnie wybierana przez studiujących spośród propozycji zgłaszanych przez nauczycieli akademickich całej Uczelni. 

Powstanie kierunku zainicjował prof. Aleksander Surdej, aktualnie ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD. 

Specjalności
 • Euroazja – polityka i gospodarka

  Azja-centrum gospodarcze świata i najszybciej rozwijający się kontynent. Kształcimy specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności” Wschodu szybko i efektywnie nawiązywać będą kontakty między państwami Europy i Azji, o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym.

 • Polityka i komunikacja międzynarodowa

  Specjalność koncentruje się na analizie zjawisk i procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w perspektywie globalnej. Kształci ekspertów rozumiejących międzynarodowe problemy publiczne i wyzwania współczesności. Ważną częścią specjalności jest praktyczny wymiar komunikacji międzykulturowej.