Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Stosunki międzynarodowe – II stopień

Stosunki międzynarodowe – II stopień

Kierunek

Stosunki międzynarodowe

Kolegium

Gospodarki i Administracji Publicznej 

Instytut

Politologii, Socjologii i Filozofii 

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Specjalności

 • Studia euroazjatyckie
 • Międzynarodowe polityki rozwoju 

O kierunku

Na kierunku kształceni są specjaliści w zakresie analizy międzynarodowych procesów polityczno-społecznych i gospodarczych świata. Studenci poznają w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w obszarze kultury oraz ich różnorodnych i złożonych uwarunkowań. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, sytuując procesy międzynarodowe w dynamicznym kontekście politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturowym.

Wybrane przedmioty:

 • Ekonomia rozwoju
 • Globalne dobra publiczne
 • Metody i techniki badawcze w stosunkach międzynarodowych
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Studia nad rozwojem
 • Teoria stosunków międzynarodowych
 • Współczesna historia stosunków międzynarodowych (po 1991)
 • Współczesne wyzwania stosunków międzynarodowych


Kierunek uzyskał Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji ACQUIN ważny do 30 września 2029 roku.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe posiadają szereg umiejętności z zakresu analizy problemów międzynarodowych i globalnych. Interdyscyplinarność studiów otwiera szerokie perspektywy zatrudnienia, nie tylko w instytucjach związanych z dziedziną stosunków międzynarodowych.

Potencjalne miejsca zatrudnienia to: 

 • w dyplomacji,
 • w instytucjach rządowych,
 • w instytucjach Unii Europejskiej,
 • w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach,
 • w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
 • w biznesie międzynarodowym,
 • w ośrodkach badawczych i formach konsultingowych,
 • w mediach. 
Atuty kierunku

Stosunki Międzynarodowe to kierunek interdyscyplinarny otwierający możliwości zdobycia pracy na wielu poziomach, krajowym i międzynarodowym, przedsiębiorstwach prywatnych i sektorze publicznym. 

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe dają ogromne możliwości indywidualnego kształtowania swojego programu studiów, w zależności od kierunkowych zainteresowań studiujących. Aż 1/3 zaliczanych przedmiotów w toku studiów może być samodzielnie wybierana przez studiujących spośród propozycji zgłaszanych przez nauczycieli akademickich całej Uczelni.

Powstanie kierunku zainicjował prof. Aleksander Surdej, aktualnie ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD. 

Specjalności
 • Studia euroazjatyckie 

  Przedmioty specjalności łączą teorię z praktyką, co wpływa na pozytywną ocenę przez potencjalnych pracodawców, współtworzących jej program. Absolwenci odnajdą się w pracy dla biznesu, instytucji badawczo-analitycznych, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych na obszarze Europy i Azji.

 • Międzynarodowe polityki rozwoju 

  Celem specjalności jest przekazanie studentom niezbędnych narzędzi do analizowania działań podejmowanych przez różne organizacje i agendy międzynarodowe, oraz przygotowanie ich do pracy w krajowych i międzynarodowych organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem międzynarodowych problemów publicznych.