Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strategiczne doradztwo organizacyjne – II stopień

Strategiczne doradztwo organizacyjne – II stopień

Kierunek

Strategiczne doradztwo organizacyjne

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

Instytut

Zarządzania 

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

O kierunku

Doradztwo strategiczne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju każdej organizacji. Oferowany program ma rozwinąć strategiczne myślenie, pozyskać umiejętności podejmowania szybkich, ale skutecznych decyzji, doskonalenia procesów i modeli biznesowych, inicjowania oraz wdrażania zmian i innowacji. Wskazuje, jak zastosować koncepcje i narzędzia analityczne do rzeczywistych problemów w różnych branżach. Pozwala na pogłębienie wiedzy w zakresie: cyfryzacji procesów biznesowych, Big Data Management, inwestycji w sferze B+R, fuzji, wchodzenia na nowe rynki, przywództwa, zrównoważonego rozwoju, współpracy i komunikacji. Unikatowy kierunek jest odpowiedzią na globalne trendy edukacyjne, rozwój rynku pracy oraz transformację przedsiębiorstw.  

 

CEDEFOP wskazuje wzrost zatrudnienia w usługach doradczych: strategicznych, operacyjnych, finansowych, a wg Goldman Recruitment Salary Survey 2023 przeciętne wynagrodzenie: konsultant 8500-15500 zł, manager 20000-35000 zł brutto miesięcznie. 

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku to profesjonalnie wykształceni menedżerowie, mający wiele możliwości zawodowych w różnych sektorach.

 

Niektóre z możliwych ścieżek kariery:  

 • doradcy biznesowi pomagający w rozwiązywaniu problemów biznesowych i wprowadzaniu zmian,  
 • analitycy biznesowi zajmujący się analizowaniem danych i wnioskowaniem biznesowym, 
 • doradcy i liderzy w firmach konsultingowych i szkoleniowych, 
 • menedżerowie w działach innowacji pomagający w opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów oraz działach strategii, audytu i controlingu, 
 • własna działalność. 
Atuty kierunku
 • unikatowy w skali krajowej i zagranicznej, 
 • interdyscyplinarny, 
 • wyposażający w specjalistyczną wiedzę i kompetencje pozwalające na rozwój kariery w obszarze doradztwa zarówno w konsultingu, jak i firmach korporacyjnych, 
 • umożliwiający zdobycie szanowanego i dobrze płatnego zawodu na całym świecie, 
 • przygotowany na podstawie opinii interesariuszy wewnętrznych (w tym studentów) i zewnętrznych (w tym pracodawców i doradców personalnych), 
 • prowadzony przez doświadczoną kadrę stosującą zróżnicowane metody nauczania, 
 • zapewniający sukces zawodowy w dynamicznym świecie biznesu.